Facebook
ДГ Иглика
Детска градина в град Пещера

Дейности

   Възпитателно - образователният процес в детската градина се осъществява по програмата на доц. Русинова за деца от 2 до 7 години и на Тотко Татьозов за яслена възраст.

 

   ДГ "Иглика" разшири номенклатурата на своите дейности - предлага дейности извън ДОИ по желание и заплащане от родителите като курс по народни и латино танци и курс по английски език за децата от втора и подготвителна група. Детското заведение предлага и развлечения и забавления извън тези в дневния режим: театрални, куклени и циркови представления от професионални актьори.