Facebook
ДГ Иглика
Детска градина в град Пещера

В понеделник, 20.06.2016г., очакваме гости от Америка

В понеделник, 20.06.2016г., очакваме гости от Америка с двама преводачи от международна благотворителна фондация "Пинк" за подпомагане на училища и детски градини и работа с децата. Те подаряват на нашите деца три пикник-маси за двора и разнообразни дидактични игри и материали по изобразителни дейности. Гостите ще играят и работят с децата до четвъртък съобразно Държавните образователни изисквания според Закона за предучилищното  и училищно образование. Да ги посрещнем с "Добре дошли!" и благодарност.

В понеделник, 20.06.2016г., очакваме гости от Америка - Изображение 1