Facebook
ДГ Иглика
Детска градина в град Пещера

Общо събрание на родителите

На 29.11.2016г. от 17,30ч. в салона по музика на ДГ"Иглика" се проведе общо събрание на родителите, на което те предложиха и избраха поименния състав на Обществения съвет към детското заведение, а именно:

 

Постоянни членове:

  • Иван Христев
  • Иван Димитров
  • Цветелина Янева
  • Виолета Банева - общественик
  • Диана Балканджиева - представител на Община Пещера.

  Резервни членове:

  • Цветелина Цонева
  • Мария Кабакова
  • Затие Ахмедова
  • Анастасия Кидонова
  • Димитър Павлов - представител на Община Пещера.

  По отношение на коледните подаръци на децата родителите решиха те да бъдат на стойност 10 лв и еднакви за всички деца.