Facebook
ДГ Иглика
Детска градина в град Пещера

Oбщо събрание

На 28.03.2017г. от 17,30ч. в салона за музика и игри в ДГ "Иглика"ще се проведе общо събрание на колектива с присъствието на синдикалните лидери и Обществения съвет. Събранието ще протече при следния:

 

Дневен ред:

  1. отчет на разходите за първо тримесечие;
  2. запознаване с утвърдения бюджет на ДГ.

            Каним членовете на колектива и Обществения съвет да присъстват на събранието. 

                                                                                                            Катя Грозева, директор на ДГ "Иглика".