Facebook
ДГ Иглика
Детска градина в град Пещера

От 01.07. до 29.07.2016г. включително ОДЗ "Иглика" няма да работи с деца

   От 01.07. до 29.07.2016г. включително ОДЗ "Иглика" няма да работи с деца. Нуждаещите се ще бъдат пренасочени към ОДЗ"Изгрев" - гр. Пещера (към старата болница) след подаване от родителите на заявление в ОДЗ"Иглика" до 29.06.2016г.

От 01.07. до 29.07.2016г. включително ОДЗ "Иглика" няма да работи с деца - Изображение 1