Facebook
ДГ Иглика
Детска градина в град Пещера

Първото заседание на Обществения съвет

На 14.12.2016г. от 17,30 ч. в кабинета на директора на ДГ "Иглика" се състоя първото заседание на Обществения съвет към детското заведение. На него присъстваха всички редовни членове.

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

  1. Избиране на председател.
  2. Избиране на протоколист.

  Обществения съвет избра за председател г-жа Цветелина Янева, а за протоколист - г-жа Виолета Банева.

 

  Така бе учреден Обществен съвет към ДГ "Иглика", който може да започне своята работа.