Facebook
ДГ Иглика
Детска градина в град Пещера

обща родителска среща

На 29.11.2016г. ,вторник, от 17,30ч. в салона по музика на ДГ " Иглика " ще се проведе обща родителска среща със следния дневен ред:

  1. Избиране на броя и участниците в Обществения съвет към ДГ " Иглика " - гр. Пещера.

  2. Обсъждане на провеждането на Коледното тържество на децата.

  3. Обсъждане на посещението на децата през периода 27.12.2016г. - 02.01.2017г.

  Уважаеми родители, каним всички за участие в работата на родителската среща и да споделим щастието и отговорността за правилната образователно - възпитателна работа с нашите деца!

 

  Педагогическият екип на ДГ "Иглика"

обща родителска среща - Изображение 1