Facebook
ДГ Иглика
Детска градина в град Пещера

Събрание на Обществения съвет

На 14.12.2016г. от 17,30ч. в дирекцията на детското заведение ще се проведе първото събрание на Обществения съвет към ДГ "Иглика" с дневен ред:

  • Избор на председател
  • Избор на секретар.
  • Определяне на място за съхранение на протоколите от заседанията и документацията на Обществения съвет.

  Каня членовете на Съвета да присъстват на събранието.

 

  К. Грозева, директор на ДГ "Иглика".