Facebook
ДГ Иглика
Детска градина в град Пещера

На 29.11.2016г. към ДГ "Иглика" беше създаден Обществен съвет ...

На 29.11.2016г. към ДГ "Иглика" беше създаден Обществен съвет от пет постоянни членове и пет заместници, а именно:

  1. Цветелина Янева - председател;
  2. Иван Димитров - член;
  3. Иван Христев - член;
  4. Димитър Павлов - представител на Общината;
  5. Виолета Банева - общественик и секретар на ОС.

            Заместници:

  1. Затие Ахмедова;
  2. Мария Кабакова;
  3. Цветелина Цонева;
  4. Анастасия Кидонова;
  5. Диана Балканджиева.

Общественият съвет ще оказва подкрепа и ще участва в работата на педагогическия съвет в ДГ с цел повишаване качеството на работата на детското заведение, обогатяване на материалната база и др. Предстои обсъждане на бюджета на детското заведение след неговото утвърждаване.