Facebook
ДГ Иглика
Детска градина в град Пещера

Дневен режим

ДГ ”ИГЛИКА” –  гр. Пещера

ул. ”Вл. Рилски” №26 тел. 90717

 

 Време

 Фиксирани

 Преднамерени

Непреднамерени

от  7 часа

Прием на децата

 

 

 

 

Утринно раздвижване

Разговор, игрови и практически ситуации

от   8.30  часа

от 10.00 часа - за всички деца

Закуска

Подкрепяща закуска

Игрово – познавателни, обучаващи и практически ситуации

Игрови и практически ситуации

от 11.30 ч. до 12.30ч.

Обяд

 

 

от 12.30 до 15.30

Следобеден сън  /по избор/

 

Игрово – познавателни ситуации

след 15.30 ч.

Закуска

Обучаващи,  игрово –познавателни и практически ситуации

Игрови ситуации

 

       Броят, видът и продължителността на ситуациите е съобразен с възрастта на децата и утвърдения за групата хорариум.