Facebook
ДГ Иглика
Детска градина в град Пещера

Документи - правилници, планове, графици

Правилник на ДГ Иглика за учебната 2014/2015 година --> Изтегли

 

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в ДГ Иглика град Пещера, за учебната 2014/2015 година --> Изтегли

 

Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2014/2015 година --> Изтегли

 

Годишен план за учебната 2014/2015 година --> Изтегли

 

План за контролната дейност за 2014/2015 учебна година --> Изтегли

 

План за действие при бедствия, аварии, кризисни ситуации и пожари --> Изтегли

 

План за управление при кризи вследствие на терористична дейност --> Изтегли

 

План за квалификационната дейност в ДГ Иглика за учебната 2014/2015 година --> Изтегли

 

План за квалификационната дейност в ДГ Иглика за учебната 2016/2017 година --> Изтегли

 

Инструкция за осигуряване на ЗБУТ за учебната 2016/2017 година --> Изтегли

 

План за контролната дейност в ДГ Иглика за учебната 2016/2017 година --> Изтегли

 

План за управление при кризисни ситуации вследствие на терористична дейност в ДГ Иглика за учебната 2016/2017 година --> Изтегли

 

Правилник за вътрешния трудов ред за 2016/2017 година --> Изтегли

 

Правилник за устройството и дейността в ДГ Иглика - Пещера --> Изтегли

 

План за действие при бедствия, аварии, кризисни ситуации и пожари --> Изтегли

 

Годишен план за учебната 2016/2017 година --> Изтегли

 

План за обучението по БДП в ДГ "Иглика" за 2016 - 2017 уч. година --> Изтегли

 

Закрила на детето ---> Изтегли

 

Инструкция за мерки и средства за защита на личните данни събирани, обработвани и съхранявани в ДГ Иглика ---> Изтегли

 

Вътрешни правила за изпълнение на закона за защита на личните данни от ДГ Иглика ---> Изтегли

 

Стратегия на ДГ Иглика ---> Изтегли

 

Годишен план 2017/2018г. ---> Изтегли

 

Инструкция за ЗБУТ ---> Изтегли

 

План за обучението по БДП в ДГ "Иглика" за 2017 - 2018 уч. година ---> Изтегли

 

План за евакуация при пожар или авария ---> Изтегли

 

План за противодействие на тероризма ---> Изтегли

 

Правилници за вътрешния ред и дейност ---> Изтегли

Прикачени документи

План за защита при бедствия 2022-2023г
Правилник ЗБУТ 2022-2023г
План за противодействие на тероризма 2022-2023г
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието 2022-2023г
Етичен кодекс 2022-2023г
Правилник за вътрешния трудов ред 2022-2023г
Правилник за устройството и дейността 2022-2023г
План за контролната дейност на директора за учебната 2022-2023г
План за квалификацията на педагогическите кадри за учебната 2022-2023г
План за дейността на педагогическия съвет -учебна 2022-2023г
Годишен план за учебната 2022-2023г
Хорариум 2021-2022г
Правилник ЗБУТ 2021-2022г
План при защита при бедствия 2021-2022г
План за вътрешната квалификация 2021-2022г
План за противодействие на тероризма 2021-2022г
План за контролната дейност на директора 2021-2022г
План за квалификацията на педагогическите кадри за 2021-2022г
План за дейността на педагогическия съвет за 2021-2022г
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието 2021-2022г
Етичен кодекс 2021-2022г
Правилник Вътрешен трудов ред 2021-2022г
Правилник за устройството и дейността на ДГ Иглика 2021-2022г
Годишен план 2021-2022г
Програмна система за развитие на ДГ "Иглика" 2020-2024г.
План за контролната дейност на директора
План за квалификация 2020-2021г.
План за дейността на педагогическия съвет
Годишен план 2020-2021г.
Годишен план - 2019-2020г.