Facebook
ДГ Иглика
Детска градина в град Пещера

Документи - правилници, планове, графици

Правилник на ДГ Иглика за учебната 2014/2015 година --> Изтегли

 

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в ДГ Иглика град Пещера, за учебната 2014/2015 година --> Изтегли

 

Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2014/2015 година --> Изтегли

 

Годишен план за учебната 2014/2015 година --> Изтегли

 

План за контролната дейност за 2014/2015 учебна година --> Изтегли

 

План за действие при бедствия, аварии, кризисни ситуации и пожари --> Изтегли

 

План за управление при кризи вследствие на терористична дейност --> Изтегли

 

План за квалификационната дейност в ДГ Иглика за учебната 2014/2015 година --> Изтегли

 

План за квалификационната дейност в ДГ Иглика за учебната 2016/2017 година --> Изтегли

 

Инструкция за осигуряване на ЗБУТ за учебната 2016/2017 година --> Изтегли

 

План за контролната дейност в ДГ Иглика за учебната 2016/2017 година --> Изтегли

 

План за управление при кризисни ситуации вследствие на терористична дейност в ДГ Иглика за учебната 2016/2017 година --> Изтегли

 

Правилник за вътрешния трудов ред за 2016/2017 година --> Изтегли

 

Правилник за устройството и дейността в ДГ Иглика - Пещера --> Изтегли

 

План за действие при бедствия, аварии, кризисни ситуации и пожари --> Изтегли

 

Годишен план за учебната 2016/2017 година --> Изтегли

 

План за обучението по БДП в ДГ "Иглика" за 2016 - 2017 уч. година --> Изтегли

 

Закрила на детето ---> Изтегли

 

Инструкция за мерки и средства за защита на личните данни събирани, обработвани и съхранявани в ДГ Иглика ---> Изтегли

 

Вътрешни правила за изпълнение на закона за защита на личните данни от ДГ Иглика ---> Изтегли

 

Стратегия на ДГ Иглика ---> Изтегли

 

Годишен план 2017/2018г. ---> Изтегли

 

Инструкция за ЗБУТ ---> Изтегли

 

План за обучението по БДП в ДГ "Иглика" за 2017 - 2018 уч. година ---> Изтегли

 

План за евакуация при пожар или авария ---> Изтегли

 

План за противодействие на тероризма ---> Изтегли

 

Правилници за вътрешния ред и дейност ---> Изтегли