Facebook
ДГ Иглика
Детска градина в град Пещера

Хорариум

ОДЗ ”ИГЛИКА” –  гр. Пещера

ул. ”Вл. Рилски” №26 тел. 90717

 

 

 ВТОРА ГРУПА

 

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

Сутрин

Сл.об.

Сутрин

Сл.об.

Сутрин

Сл.об.

Сутрин

Сл.об

Сутрин

Сл.об.

П О С

 Соц /Прир./ свят

БДП

ПИПСФ.к-ра

П О С

Музика

ПИПС

Прир. свят

П О С

Математика

ПИПС

Матем.

Д И

П О С

БЕЛ

ПИПС

 Прир.свят

Д И

ПИПС

Музика

ПИПС

Ф.к-ра

П П С

Прир. свят

 

 П П С

КТБ

ПИПС

Игр.култ.

П П С

Соц. свят

БДП

ПИПС

Б.език и л-ра

ДИ

ПИПС

Игр.култ.

 

ПИПС

Ф.к-ра

ПИПС

Музика

П П С

Из.изк.

П П С

КТБ

 

ПИПС

Ф.к-ра

ПИПС

Муз..

П П С

КТБ

П П С

Из.изк.

ПИПС

Игр.

Култ.

ПИПС

Б.ез. и л-ра

Д И

П П С

КТБ

ПИПС

Бълг.

Език и л-ра

Д И

ПИПС

Ф.к-ра

П П С

Соц. свят

БДП

ПИПС

Игр.култура

ППС

Соц. свят

ПИПС

Ф.к-ра

ПИПС

Муз.

П П С

КТБ

П П С

Из.изк.

ПИПС

Игр.култ.

П П С

КТБ

ПИПС

Игр.к-ра

ПИПС

Ф.к-ра

 

По програмата за БДП в детската градина – по 1 пос – месечно – всеки първи понеделник в направление “Социален свят”, по глобална тема “нашата улица” и ежеседмично в  ПИПС  и  ППС чрез дидактични, подвижни и муз. – подвижни игри, наблюдения и разходки, да се включват елементи от обучението по  БДП  във всеки един режимен момент

 

 

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

 

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

Сутрин

Сл.об.

Сутрин

Сл.об.

Сутрин

Сл.об.

Сутрин

Сл.об.

Сутрин

Сл.об.

П О С

Прир. свят

/Соц.

свят/

БАКП

БДП

П П С

 

 

КТБ

П О С

Музика

П О С Из.изк.

П О С

БЕЛ

П П С

Соц. свят

П О С

Матем.

П П С

Прир. свят

БАКП

П О С

Ф.к-ра

П П С

Соц.свят

П П С

Из.изк.

ПИПС

Бълг.

Език и л - ра

Д И

П П С

Из.изк.

 

П ПС К Т Б

П П С

Из.изк.

 

ПИПС

Матем.

Д И

ПИПС

Соц. свят

БДП

 

Д И

П П С

 

КТБ

ПИПС

 

Соц.

Свят

 

ПИПС

Игрова култура

ПИПС

Игр.култура

П П С

Соц. свят

БДП

 

 

ПИПС

Ф.к-ра

 

П П С

Б.ез.и л-ра

 

Подг.

За огр.

П П С

Прир. свят

БАКП

П П С

.

КТБ

П П С

Прир

свят

ПИПС

Матем.

Д И

П П С

Б.ез. и л-ра подг. за огр.

П П С

КТБ

ПИПС

Ф.к-ра

П И

ПИПС

Ф.к-ра

П И

ПИПС

Игр.к-ра

ПИПС

Ф.к-ра

П И

ПИПС

Ф.к-ра

П И

ПИПС

Ф.к-ра

 

ПИПС

Игр.култура

ПИПС

Ф.к-ра

П И

ПИПС

Музика

 

ПИПС

Ф.к-ра

П И

 

 

  1. В  ПОС - направление “Природен свят” да се планират и провеждат 6 ситуации годишно от програмата за подготовка на децата, за действия при  БАКП /всеки първи понеделник от месеците: октомври, ноември, декември, февруари, март и април /.

 

  1. В ПОС – направление “Социален свят” да се планират и провеждат всеки втори понеделник от месеца по 1  ПОС от програмата по БДП за трета подготвителна група по глобална тема: ”Уча се сам да се движа безопасно” и ежеседмично в  ПИПС, ППС, чрез  ДИ, ПИ, МПИ, наблюдения и разходки, да се включват елементи от обучението по БДП във всеки един режимен момент.