Facebook

ДГ Иглика

Детска градина в град Пещера

  ДГ "Иглика"- гр. Пещера се намира на две преки от центъра на града, близо до малка горичка и далече от опасностите на градската река и бензиностанции. 

   Сградата е огромна и разполага с двуетажно крило за двете яслени групи и крило на два етажа за групите на детската градина, свързани с топла връзка, 5 просторни занимални и спални със собствен санитарен възел и офис, салон за музика и игри и красиво оформени фоайета за родителите. В приземния етаж е разположен кухненският блок и перално помещение. 

   Дворът в по-голямата си част е затревен. Всяка детска група разполага със собствено игрище с пейки, пясъчник и уреди за игри, спорт и забавления. В предната част на двора има малък открит басейн. 

   

ДГ "Иглика" участва в редица проекти на национално ниво:

  1. Проект по физическо възпитание на децата от 3 до 7 годишна възраст,
  2. Схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" на ДФ "Земеделие",
  3. Диференцирано заплащане на педагогическия персонал,
  4. Квалификация на педагогическите специалисти,
  5. "Горски кът в детската градинка" - спечелен по ПУДООС към националната кампания "Чиста околна среда" на МОСВ.