Facebook
ДГ Иглика
Детска градина в град Пещера

Проект "Щастливи и успешни заедно"

През месец  октомври 2017 година ДГ „Иглика“ работи по проект „Щастливи и успешни заедно“.Целта на проекта е увеличаване на обхвата и посещаемостта на децата билингви в детската градина и тяхната пълноценна социализация,равен старт в училищното образование,преодоляване на тенденцията за изоставяне и отпадане от образователната система.

В ДГ „Иглика“ са сформирани два клуба по интереси : „Ние обичаме България“ и „Светът около мен“.В тях участват 30 деца от различни етноси и обогатяват познанията си по български език и литература ,както и по всички останали образователни направления.

Родителите на децата  от всички етноси участват в клуб „Съвременен родител“,който се събира веднъж месечно , обсъждат се  и се разрешават възникнали проблеми във връзка с обхвата на децата, предлага се педагогическа информация, разисква се по повдигнатите теми.

Децата и родителите от всички етноси и обществеността са удовлетворени от осъществяването и дейността на проекта.