Facebook
ДГ Иглика
Детска градина в град Пещера

Обществен съвет

Председател :

  • Венета Глушкова – родител

Членове :

  • Анна Шенкинова - родител
  • Петя Танева - родител
  • Димитър Павлов - финансиращ орган
  • Виолета Банева - общественик 

Резерви :

Председател :

  • Деница Харизанова - родител

Членове :

  • Живка Балабанова - родител
  • Нели Златкова - родител
  • Диана Балканджиева - финансиращ орган
  • Мария Златкова - общественик