Facebook
ДГ Иглика
Детска градина в град Пещера

Прием

   В ДГ "Иглика" се отглеждат, възпитават и обучават деца от 2 до 7 годишна възраст. До 3г. децата пребивават в яслените групи А или Б, а след навършване на 3 години - в двете градински групи.

 

   Учебната година започва на 15.09. и завършва на 31.05., когато децата от подготвителна група напускат детското заведение.