Facebook
ДГ Иглика
Детска градина в град Пещера

Проект по физическа култура и спорт

През месец декември ДГ „Иглика“-гр. Пещера кандидатства и спечели проект „Спорт и здраве в детската градина“,реализиран от Сдружение „Платформа АГОРА“ в партньорство с община Пещера,с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

 

ДЗ разполага с помещение за физкултурен салон,но нямаше необходимите уреди и пособия.Именно такава цел си поставихме с реализирането на този проект : Насърчаване на физическата активност и провеждане на спортни занимания като средство за здравословен начин на живот на общността.Крайната цел беше провеждане на спортен празник с участието на деца , родители и учители.

 

Проектът и начина на финансиране беше представен пред родителите на родителски срещи,както и пред Обществения съвет на детската градина.Всички приеха инициативата с голямо желание и уверение за тяхната помощ при подреждане на физкултурния салон с новите уреди и пособия.

 

Дейностите,които планирахме се осъществиха в предвидения период – от 02.01.2019г. до 01.02.2019г.

 

Закупени бяха следните уреди и пособия на обща стойност 2993 лева : 2 шведски стени ; 10 обръча ; 6 полуобръчи за провиране ; 2 игри цел с пръстени ; 2 стълби за бързина и ловкост ; 10 футболни топки ; 2 постелки за йога ; 30 бр. тениски за двата отбора ; една балансираща пътечка ; два комплекта „речни камъни“ ; 4 бр. детски тунел за провиране ; един комплект чували за надбягване ; 10 бр. миникокили ; 2 бр. кошове за хвърляне в цел ; 4 игри балансиращ ринг с топче; едно въже за дърпане ; 2 бр. игра „Пъстър парашут“ ; 2 бр. килими „Игра Дама“ ; закупени бяха и спортни аксесоари – медали, знаменца ,балони; флагчета и др.

 

На 01.02.2019г се проведе спортен празник под надслов „Спортувам с моето семейство“. В него участваха 76 участници – това са предимно децата на ДГ „Иглика“; техни родители; учители; медицински сестри от яслата на ДГ , помощник-възпитатели и главния експерт на „Образование“ – гр. Пещера- Диана Балканджиева.


В празника бяха включени шест отборни игри:

  1. Първа игра : подскоци от обръч в обръч ; провиране през полуобръчи ; търкаляне на топка през врата.
  2.  Втора игра : баланс върху „речни камъни“ ; ходене по пейка ; хвърляне на малка топта в цел.
  3. Трета игра : ходене на миникокили ; провиране през тунел ; скачане с чували до цел.
  4. Четвърта игра : стъпване между напречниците на стълба ,тичане до цел.
  5. Пета игра : Игра на „Дама“.
  6. Шеста игра : Игра „Парашут“ – изхвърляне на балони нагоре.

Новите уреди и пособия донесоха много радост и удовлетворение от игрите на всички участници,допринесоха за създаване на спортен дух за нови физкултурни изяви.С тази инициатива възбудихме желание у децата, техните родители и у целия колектив на ДГ „Иглика“ за активна спортна дейност и разбиране за преодоляване обездвижването и затлъстяването на деца и възрасни.


Събитието беше отразено в медията „Пещера инфо“ на 02.02.2019г.