Facebook
ДГ Иглика
Детска градина в град Пещера

Бюджет

Сметната палата е извършила одит на консолидирания ГФО на първостепенния разпоредител, а ГФО на разпоредителите от по-ниска степен не са предмет на финансов одит.

 

Бюджет и отчети ДГ Иглика, може да видите

Касов отчет - Бюджет 2018г.

Касов отчет 2018г.

Оборотна ведомост 2018г.

Бюджет ДГ Иглика - държавни дейности 2019г.

Бюджет ДГ Иглика - местна дейност 2019г.

Бюджет първо тримесечие

Бюджет 01.01.-01.04.2019г.