Facebook
ДГ Иглика
Детска градина в град Пещера

МОСВ и ПУДООС

Национална кампания  „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021г.“

Напълно изпълнен е проект „Екология, естетика и спорт в ДГ „Иглика““ на обща стойност 4998.64 лева.

Детската градина е оборудвана с нови спортни уреди –  пързалки, люлки и клатушка за най-малките. Така се осъществиха целите, които си поставихме с реализирането на проекта, а именно :

  • Създаване на подходяща здравословна и чиста среда за повишаване на екологичната култура на деца и възрастни.
  • Осъвременяване на съществуващата игрална спортна база в двора на ДГ и естетизиране на предметно-пространствената среда за повишаване на качеството на образователно-възпитателната работа.
  • Насърчаване на физическата активност и провеждане на спортни занимания и игри на открито като средство за здравословен начин на живот на децата.
  • Естетизиране на пространството в двора на ДГ със засаждане на храсти, които ще израснат в жив плет.

Прикачени документи

Информация - МОСВ и ПУДООС