Facebook
ДГ Иглика
Детска градина в град Пещера

История

       През месец декември – 1973 година официално е открито детското заведение – тогава ОДЗ ”Васил Мулетаров” с 6 групи – 4 групи детска градина и 2 групи ясла, с директор – Радка Харизанова.


       Десет години по-късно се откриват още две групи детска градина в приспособена сграда – „Такева къща”.Впоследствие децата намаляват, имотът е реституиран и детското заведение се помещава само в основната си сграда. Днес ДГ ”Иглика" има 2 градински и две яслени групи. От месец септември 1989 година директор е Зоя Кацарова педагог-магистър с първа професионално-квалификационна степен.


       През 2013 година детското заведение е включено в енергоспестяващ проект ”Козлодуй”,който включва подмяна на дограма, подмяна на парна и електрическа инсталация. Община Пещера извърши частична хидроизолация на покрива, а с общите усилия на колектива – подмяна на балатума и боядисване –латекс и блажно.


       ДГ ”Иглика” участва в редица проекти на национално ниво:

  1. Проект по физическо възпитание на децата от 3 до 7 години
  2. Схема „Училищен плод” на ДФ ”Земеделие”
  3. Диференцирано заплащане па педагогическия персонал
  4. Квалификация на педагогическите специалисти

       Детското заведение разполага с добра материално – техническа база – сграда, строена специално за целта,отговаряща на всички съвременни здравно-хигиенни изисквания за отглеждане,възпитание и обучение на деца от яслена и предучилищна възраст. Децата на ОДЗ ”Иглика” растат и се развиват в просторни и слънчеви занимални и спални помещения, играят в огромен двор, разпределен на игрища за всяка група с нужните уреди за игри на открито.


       От 1.01.2010 година детското заведение е на делегиран бюджет със счетоводител Красимира Хамамджиева.


       ДГ ”Иглика” е с утвърдени традиции в отглеждането, възпитанието и обучението на децата. Ползва се с добро име сред другите детски заведения в града и сред обществеността. Поддържа връзки с Община Пещера, РИО - гр. Пазарджик, РЗИ, Читалище „Развитие” - гр. Пещера и други институции и неправителствени организации.

 

      От м.09.1989г. до м. 02.2016г. директор е Зоя Кацарова, педагог-магистър с първа ПКС",  а от 01.02.2016г. - г-жа Катя Грозева, педагог- магистър с втора ПКС.

 

            През 2013г. детската градина се включва в енергоспестяващия проект "Козлодуй" и сградата е санирана. Община Пещера извършва частична хидроизолация на покрива.