Facebook
ДГ Иглика
Детска градина в град Пещера

Колектив

За отглеждането, възпитанието и обучението на децата в ДГ „Иглика“ за учебната 2022/2023г се грижи екип от 24 човека: 

 1. Величка Балканджиева– директор
 2. Стиомена Костадинова– учител в ДГ
 3. Даяна Кузманова – учител в ДГ
 4. Елена Гемиева– учител в ДГ
 5. Кристина Сиракова– учител в ДГ
 6. Дафинка Тончева– учител в ДГ
 7. Гергана Търпова– учител в ДГ
 8. Парашкева Топчиева– медицинска сестра на ДГ
 9. Виждан Асанджикова– медицинска сестра в яслена „А“група
 10. Светла Бозова– медицинска сестра вяслена „А“ група
 11. Ангелина Андреева– медицинска сестра в  яслена  „Б“група
 12. Елена Димова– медицинска сестра вяслена“Б“ група
 13. Цеца Христозова– счетоводител
 14. Софка Димитрова– касиер–домакин
 15. Ангелина Сидова– готвач
 16. Шермин Юрукова– помощник-готвач
 17. Милена Каменова– помощник-възпитател
 18. Невена Римова– помощник – възпитател
 19. Мария Панева- помощник-възпитател
 20. Гинка Ангелова– помощник – възпитател
 21. Стефка Василева– помощник – възпитател
 22. Мария Абрашева– помощник – възпитател
 23. Добринка Йорданова– помощник-възпитател
 24. Александър Здравков– огняр - поддръжка