Facebook
ДГ Иглика
Детска градина в град Пещера

Колектив

За отглеждането, възпитанието и обучението на децата в ДГ „Иглика“ за учебната 2023-2024г. се грижи екип от 23 човека : 

 1. Величка Балканджиева– директор
 2. Стоимена Костадинова– учител в ДГ
 3. Даяна Кузманова – учител в ДГ
 4. Кристина Сиракова– учител в ДГ
 5. Галина Кехайова– учител в ДГ
 6. Таня Костадинова– учител в ДГ
 7. Благовеста Янева – учител в ДГ
 8. Гергана Търпова– учител в ДГ
 9. Елена Гемиева– учител в ДГ
 10. Парашкева Димитрова– медицинска сестра на ДГ
 11. Ангелина Андреева– медицинска сестра в  ясленагрупа
 12. Елена Димова– медицинска сестра вяслена група
 13. Цеца Христозова– счетоводител
 14. Софка Димитрова– касиер–домакин
 15. Ангелина Сидова– готвач
 16. Шермин Юрукова– помощник-готвач
 17. Милена Каменова– помощник-възпитател
 18. Невена Римова– помощник – възпитател
 19. Мария Панева- помощник-възпитател
 20. Гинка Ангелова – помощник – възпитател
 21. Добринка Йорданова– помощник – възпитател
 22. Мария Абрашева– помощник-възпитател
 23. Александър Здравков– огняр - поддръжка