Facebook
ДГ Иглика
Детска градина в град Пещера

Колектив

За отглеждането,възпитанието и обучението на децата в ДГ „Иглика“ се грижи екип от 24 човека: 

 1. Величка Балканджиева– директор
 2. Стиомена Костадинова– учител в ПГ-група
 3. Даяна Кузманова – учител в ПГ-група
 4. Кристина Чанакчалиева– учител във втора група
 5. Сибел Медева– учител във втора група
 6. Десислава Стоименова – учител в първа група
 7. Таня Костадинова – учител в първа група
 8. Парашкева Топчиева– медицинска сестра на ДГ
 9. Виждан Асанджикова– медицинска сестра в яслена „А“група
 10. Анисия Въчева– медицинска сестра вяслена „А“ група
 11. Ангелина Андреева– медицинска сестра в  яслена  „Б“група
 12. Елена Димова– медицинска сестра вяслена“Б“ група
 13. Цеца Христозова– счетоводител
 14. Софка Димитрова– касиер – домакин
 15. Невена Велкова– готвач
 16. Николина Гърдева– помощник-готвач
 17. Милена Каменова– помощник-възпитател
 18. Невена Римова– помощник – възпитател
 19. Ангелина Сидова- помощник-възпитател
 20. Гинка Ангелова – помощник – възпитател
 21. Стефка Василева– помощник – възпитател
 22. Елена Дърмонска– помощник – възпитател
 23. Мария Панева– помощник-възпитател
 24. Александър Здравков– огняр - поддръжка