Facebook
ДГ Иглика
Детска градина в град Пещера

Колектив

За отглеждането,възпитанието и обучението на децата в ДГ „Иглика“

се грижи екип от 24 човека:

 1. Величка Балканджиева-директор
 2. Стоимена Костадинова – учител ПГ—група
 3. Даяна Кузманова - учител ПГ—група
 4. Сибел Медева - учител ПГ—група
 5. Кристина Сиракова - учител ПГ—група
 6. Таня Костадинова - учител втора—група
 7. Дафинка Тончева - учител втора—група
 8. Парашкева Топчиева – медицинска сестра на ДГ
 9. Виждан Асанджикова – медицинска сестра яслена „А“- група
 10. Светла Бозова - медицинска сестра яслена „А“- група
 11. Елена Димова - медицинска сестра яслена „Б“- група
 12. Ангелина Андреева - медицинска сестра яслена „Б“- група
 13. Софка Димитрова – касиер-домакин
 14. Цеца Христозова – счетоводител
 15. Ангелина Сидова – готвач
 16. Николина Гърдева – помощник-готвач
 17. Невена Римова – помощник-възпитател
 18. Милена Каменова - помощник-възпитател
 19. Мария Панева - помощник-възпитател
 20. Стефка Василева - помощник-възпитател
 21. Гинка Ангелова - помощник-възпитател
 22. Елена Дърмонска - помощник-възпитател
 23. Добринка Йорданова - помощник-възпитател
 24. Александър Здравков – огняр-поддръжка